Promises – Apuru Wenasa – Non Stop – 73MB

ප්‍රොමිසස් – අපූරු වෙනස – නන් ස්ටොප් – නොනවතින ගීත එකතුව

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

Promises 04 – Non Stop – 54MB

ප්‍රොමිසස් – සංගීත කණ්ඩායම – වාදක වාද්‍ය වෘන්දය – නොනවතින නන්ස්ටොප් ගීත එකතුව – ඇල්බමය
Updated – 2018-04-17

Side 01 – sindu.me -.mp3
Side 02 – sindu.me -.mp3

Click here to download from Direct Link

Password :- sindu.me

.

Promises – Sabae Wenasa – Non Stop – 44MB

ප්‍රොමිසස් – සංගීත කණ්ඩායම – වාදක වාද්‍ය වෘන්දය – සැබෑ වෙනස – නොනවතින නන්ස්ටොප් ගීත එකතුව – ඇල්බමය
Updated – 2018-04-17

promises – sabe venasa 2 1 – www.sindu.me -.mp3
promises – sabe venasa 2 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download from Direct Link

Password :- sindu.me

.

Promises – Rap – Collection – 52MB

ප්‍රොමිසස් – සංගීත කණ්ඩායම – වාදක වාද්‍ය වෘන්දය – රැප් – ගීත එකතුව – ඇල්බමය
Updated – 2020-07-13

01 – Track – www.sindu.me -.MP3
02 – Track – www.sindu.me -.MP3
03 – Track – www.sindu.me -.MP3
04 – Track – www.sindu.me -.MP3
05 – Track – www.sindu.me -.MP3
06 – Track – www.sindu.me -.MP3
07 – Track – www.sindu.me -.MP3
08 – Track – www.sindu.me -.MP3
09 – Track – www.sindu.me -.MP3
10 – Track – www.sindu.me -.MP3
11 – Track – www.sindu.me -.MP3
12 – Track – www.sindu.me -.MP3
13 – Track – www.sindu.me -.MP3
14 – Track – www.sindu.me -.MP3

Click here to download from Cloud

.