සකුරා රේන්ජ් – ගින්දර වෙනස – නොනවතින ගීත එකතුව – නන් ස්ටොප්

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

Last update – 2016-08-22

තුෂාර ජීවන්ත – පෙම් හැඟුම් – ගීත එකතුව

01 – Track -sindu.me-.MP3
02 – Track -sindu.me-.MP3
03 – Track -sindu.me-.MP3
04 – Track -sindu.me-.MP3
05 – Track -sindu.me-.MP3
06 – Track -sindu.me-.MP3
07 – Track -sindu.me-.MP3
08 – Track -sindu.me-.MP3
09 – Track -sindu.me-.MP3
10 – Track -sindu.me-.MP3
11 – Track -sindu.me-.MP3
12 – Track -sindu.me-.MP3
13 – Track -sindu.me-.MP3
14 – Track -sindu.me-.MP3
15 – Track -sindu.me-.MP3
16 – Track -sindu.me-.MP3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

ටෙහාන් පෙරේරා – උණුහුම – ගීත එකතුව

Aggala Bole -sindu.me-.mp3
Andure -sindu.me-.mp3
Balamin Sina -sindu.me-.mp3
Heena Loketa Wela -sindu.me-.mp3
Hithagannawath -sindu.me-.mp3
Jenny – Tehan -sindu.me-.mp3
Jenny -sindu.me-.mp3
Kurulewa -sindu.me-.mp3
Lanka -sindu.me-.mp3
Obe Dasata -sindu.me-.mp3
Sihinayen -sindu.me-.mp3
Soyuriye -sindu.me-.mp3
Unuhuma -sindu.me-.mp3
Where Ever You Are -sindu.me-.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

ටී එම් ජයරත්න / තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න – ගීත එකතුව

Aduru Kutiya Thula -sindu.me-.MP3
Amathaka Wenne Ney -sindu.me-.MP3
Daivaye Suli Sulage -sindu.me-.MP3
Degoda Thala Gaga -sindu.me-.MP3
Hadissiye Hani -sindu.me-.MP3
Kuna Saman -sindu.me-.MP3
Mey Auring Api Sansare -sindu.me-.MP3
Pavi Pavi Mey -sindu.me-.MP3
Pium Neela Wila -sindu.me-.MP3
Punchi Panthi -sindu.me-.MP3
Ran Tikiri Sina -sindu.me-.MP3
Ruvata Ruve Sakura -sindu.me-.MP3
Seegiri Ladune -sindu.me-.MP3
Siyak Ayu leba -sindu.me-.MP3
Sovin Bara Nuwan -sindu.me-.MP3
Upan Bimen Pita -sindu.me-.MP3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

ටී එම් ජයරත්න / තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න – නව රිද්ම – ගීත එකතුව

T.M.Jayaratne – Track 01 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 02 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 03 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 04 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 05 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 06 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 07 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 08 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 09 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 10 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 11 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 12 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 13 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 14 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 15 -sindu.me-.mp3
T.M.Jayaratne – Track 16 -sindu.me-.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

ටී එම් ජයරත්න / තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න – ගීත එකතුව

AMMA!s -sindu.me-.mp3
APAHAMU!s -sindu.me-.mp3
CHANDI KAMATA – T.M. Jayarathna -sindu.me-.MP3
DUKEDI!s -sindu.me-.mp3
KO MA PATHU OBE ADERE – T.M. Jayarathna -sindu.me-.MP3
NOBALAN KUMARIYA – T.M. Jayarathna -sindu.me-.MP3
OBA HA MEMA – T.M. Jayarathna -sindu.me-.MP3
PAWANATA SALENA – T.M. Jayarathna -sindu.me-.MP3
SANASUM SUSUMAN – T.M. Jayarathna -sindu.me-.MP3
Sithata Denena – T.M Jayarathna -sindu.me-.mp3
Sithin Ma !…. -sindu.me-.MP3
TM-Amma Sadaki -sindu.me-.mp3
TM-Jeevithe Amadhara -sindu.me-.mp3
TM-Mata Thani Naha -sindu.me-.mp3
TM-Ruwata Ruwe -sindu.me-.MP3
TM-Soduru Atheethaye -sindu.me-.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

ටී එම් ජයරත්න / තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න – ගීත එකතුව

Akeekaru Sinaven – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Hadissiye – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Kurahan Yaye. -sindu.me-.MP3
Kurahanyaye -sindu.me-.mp3
Mae Punchi Ratae – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Mulu Lowama Nathivunath – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Nobalan Kumariya – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Pethi Gomara – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Ruwata Ruwe – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Sandai Tharui – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Seegiri Landune – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3
Wala Theerayen Eha – T.M Jayarathne -sindu.me-.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

ටී එම් ජයරත්න / තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න – ගීත එකතුව

T .M Jayyarathna – Amathaka Wenne -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Anduru Kutiya thula -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Degoda Thala -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Haddissiye -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Kunda Samanmal -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Me Ayurin -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Pavee Pavee -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Pium Neela -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Punchi Panhtiwala -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Ran Tikiri Sina -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Ruwata Ruwe -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Seegiri Kulu -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Seegiri Landune -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Siyak Ayu -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Sovin Bara -sindu.me-.mp3
T .M Jayyarathna – Upan Bimen -sindu.me-.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me

එච් ආර් ජෝතිපාල / හෙට්ටිආරච්චිගේ රෙජිනෝල්ඩ් ජෝතිපාල – දීපශිකා – ගීත එකතුව

image0-002

01 Wenathaka Yanna.flac
02 Deepashika Delwe.flac
03 Thilakawi Mage.flac
04 Ran Kirilliye.flac
05 Sina Wenne Eyi Me.flac
06 Kurulu Game.flac
07 Ma Langa Hinahee.flac
08 Honda Siriyawai.flac
09 Ma Pethu De Ko.flac
10 Nupurudu Hengumaki.flac
11 Magam Puraye Indan.flac
12 Onchili Chili.flac

Click here to go to the download page

Extract password – sindu.me

Last update – 2016-09-17

.

අමරසිරි පීරිස් – මගේ පුංචි රෝස මලේ – වීඩියෝ

Lyrics –

Watch –
http://www.youtube.com/embed/OAKlGwNLjU8

Download –
Click here to download the Video
Continue Reading