Jayasri – Peace – Saamaya – Album – 90MB

ජය ශ්‍රී – සාමය – පීස්

01 Situkumariye – sindu.me -.mp3
02 Doi Doi Doi – sindu.me -.mp3
03 Walikathare – sindu.me -.mp3
04 See Dewi – sindu.me -.mp3
05 Ay May – sindu.me -.mp3
06 Himakumaree – sindu.me -.mp3
07 Janapada Kalyani – sindu.me -.mp3
08 Thatu Denawado – sindu.me -.mp3
09 Kiyanna Kiyanna – sindu.me -.mp3
10 Peace – sindu.me -.mp3
11 Mama Earth – sindu.me -.mp3
12 Pitarata Wisthara – sindu.me -.mp3
13 Maha Muhuda – sindu.me -.mp3
14 Commonland – sindu.me -.mp3
15 Juliette – sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Jayasri – Album 02 – 54MB

ජය ශ්‍රී

Colligialla – sindu.me -.mp3
Gimme Sunshine – Feat Nina – sindu.me -.mp3
Hanumantha – sindu.me -.mp3
Juliette – Live – sindu.me -.mp3
Juliette – sindu.me -.mp3
Kiyanu Mane – sindu.me -.mp3
Kolam – Lanka Ragga – sindu.me -.mp3
Kottu Rotti – sindu.me -.mp3
Malliyane – sindu.me -.mp3
Mangalam – sindu.me -.mp3
Most Wanted – sindu.me -.mp3
Nango – sindu.me -.mp3
Sheela – sindu.me -.mp3
Sundariye – sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

Jayasri – Album 01 – 49MB

ජය ශ්‍රී – ගීත ඇල්බමය – එක

Adara Love – sindu.me -.mp3
Gee Viruvananee – sindu.me -.mp3
I Am A Sri Lankan Man – sindu.me -.mp3
Loneelyday – sindu.me -.mp3
Mod Goviya – sindu.me -.mp3
Perahera – sindu.me -.mp3
Podikale – sindu.me -.mp3
Siyumali – sindu.me -.mp3
Sri Lanka – sindu.me -.mp3
Sudu Adumen Sarasi – sindu.me -.mp3
U R My Sun Shine – sindu.me -.mp3
Waduwa – sindu.me -.mp3
Yuropayeee – sindu.me -.mp3

Click here to go to the download page

Extract / unzip password – sindu.me