ටීවී සීරීස්, ‍ෆිල්ම්ස්, අධ්‍යාපනික, ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ්කරදීමේ සේවාව.

ඩීවීඩී මගින් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.

ගිගා බයිට් 4ක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඩීවීඩී 1කට දමා ගැනීමට රු. 105 ක් පමණයි.

තැපැල් ගාස්තුව රු. 100 යි.
කුරියර් සේවාවක් මගින් එවන්නේ නම් රු. 250 යි.

උදා: ගිගා බයිට් 20ක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඩීවීඩී 5 කට දමා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට [ (105×5) + 100 ] = රු. 625/=

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න Lanka Files

Torrent, Movie, TV Series, Educational Material – Affordable File Download Service.
Island wide delivery.

Rs.105/= for 4GB download + DVD

Rs.100/= for parcel post.
Rs.250/= for courier service.

Eg: Rs. 625/= for 20GB download + DVD burning + registered parcel post fee. [ (105×5) + 100 ]

Visit : http://www.lankafiles.com

 

– මෙය මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලද දැන්වීමකි !

සන්ෆ්ලවර් – විශ්මය – නන් ස්ටොප්

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සන්ෆ්ලවර් – සංගීත සලාදේ – නන් ස්ටොප්

sunflower – sangeta salade – www.sindu.me -.mp3
sunflower – sangeta salade-1 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සන්ෆ්ලවර් – සාදය – නන් ස්ටොප්

Line-In-Track-01–www.sindu.me-.MP3
Line-In-Track-02–www.sindu.me-.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සන්ෆ්ලවර් – රෙගේ – නන් ස්ටොප්

sunflower – sunflower regge – www.sindu.me -.mp3
sunflower – sunflower regge-1 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සන්ෆ්ලවර් – පැණි සමග අච්චාරු – නන් ස්ටොප්

01 TRACK – www.sindu.me -.MP3
02 TRACK – www.sindu.me -.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සන්ෆ්ලවර් – මිලේනියම් බයිලා සාජ්ජේ – නන් ස්ටොප්

09 MILLENIUM BAILA SAJJE – www.sindu.me -.MP3
10 MILLENIUM BAILA SAJJE – www.sindu.me -.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සන්ෆ්ලවර් – ඇවිලෙන ගින්න – නන් ස්ටොප්

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සනිධප – දෙකයි පණහ – දෙසිය පණහ – ටූ ‍ෆිෆ්ටි – නන් ස්ටොප්

05. sanidapa 1 – www.sindu.me -.mp3
05. sanidapa 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සනිධප – සංගීතේ – නන් ස්ටොප්

13_2003_sangeethe – www.sindu.me -.mp3
14_2003_sangeethe – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සකුරා රේන්ජ් – නන් ස්ටොප් – පාර්ටි ටයිම්

sakura range – sakura range 4 party time – www.sindu.me -.mp3
sakura range – sakura range 4 party time-1 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

වෙසක් බොදු බැති ගීත එකතුව 02

Adawan Vu denethin.mp3
Amaradewa – KARANAWA BUDUWENAWA.mp3
Buddhanubhawena.mp3
Budu Hamuduruwo.mp3
Budu karuna.mp3
Budune.mp3
Danno Budunge.mp3
Dewram Wehere.mp3
Gilem Obe Guna Moode.mp3
Jaya siri maha.MP3
Lamba Sawan Ran Patin.mp3
Mage Ratata.MP3
Meth Muditha Karuna.MP3
Niwan Dutu Himi.mp3
Paaramitha Bala Pooritha Poojitha.mp3
Phitak Nethi.mp3
Samanala Mudune Siri Pada H.R jothipala.mp3
Silu Mina Seya Wandim.mp3
Siri Budhdha Gaya Vihare.mp3
Suwade.mp3
Thilowaka Raja.wma
Wandim Sugatha.mp3
Yashodara watha.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සකුරා රේන්ජ් – සකුරා මල් – නන් ස්ටොප්

01___track – www.sindu.me -.mp3
02___track – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සකුරා රේන්ජ් – බෙන්තර ග‍ඟෙන් එහා – නන් ස්ටොප් – හත

ah..paththa – sinhalasongs.tk – – www.sindu.me -.mp3
ea..paththa – sinhalasongs.tk – – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සකුරා රේන්ජ් – නන් ස්ටොප් – දෙක

sakura range – nonstop sakura range – www.sindu.me -.mp3
sakura range – nonstop sakura range-1 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සහරා – උණුසුම් වෙනස – නන් ස්ටොප්

A – www.sindu.me -.MP3
b – www.sindu.me -.MP3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සහරා – ටිකිරි පැදුර – නන් ස්ටොප්

Sahara Tikiri Pedura TRACK 1 – www.sindu.me -.mp3
Sahara Tikiri Pedura TRACK 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සහරා – සංගීත සෙල්ලන් – නන් ස්ටොප්

Sangeetha sellan 3 A – www.sindu.me -.mp3
Sangeetha sellan 3 B – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සහරා – ප්‍රබුද්ධ සොමිය – නන් ස්ටොප්

Sahara Prabudda Somiya TRACK 1 – www.sindu.me -.mp3
Sahara Prabudda Somiya TRACK 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සහරා – නයින් ‍ටු නයින් – නන් ස්ටොප්

Sahara – Track 01 – www.sindu.me -.mp3
Sahara – Track 02 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me

සහරා නන් ස්ටොප් පහ

Sahara Non Stop 5 Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Sahara Non Stop 5 Track 2 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download

Extract / unzip password – sindu.me