ටීවී සීරීස්, ‍ෆිල්ම්ස්, අධ්‍යාපනික, ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ්කරදීමේ සේවාව.

ඩීවීඩී මගින් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.

ගිගා බයිට් 4ක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඩීවීඩී 1කට දමා ගැනීමට රු. 105 ක් පමණයි.

තැපැල් ගාස්තුව රු. 100 යි.
කුරියර් සේවාවක් මගින් එවන්නේ නම් රු. 250 යි.

උදා: ගිගා බයිට් 20ක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ඩීවීඩී 5 කට දමා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට [ (105×5) + 100 ] = රු. 625/=

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න Lanka Files

Torrent, Movie, TV Series, Educational Material – Affordable File Download Service.
Island wide delivery.

Rs.105/= for 4GB download + DVD

Rs.100/= for parcel post.
Rs.250/= for courier service.

Eg: Rs. 625/= for 20GB download + DVD burning + registered parcel post fee. [ (105×5) + 100 ]

Visit : http://www.lankafiles.com

 

– මෙය මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලද දැන්වීමකි !

Adahetaa – sindu.me.mp3
Aenoweee – sindu.me.mp3
Edaraagu – sindu.me.mp3
Gana Adure Rala Pathare – sindu.me.mp3
Hadapath – sindu.me.mp3
Kadupara – sindu.me.mp3
Mahasena – sindu.me.mp3
Pera Eka Davasaka – sindu.me.mp3
Pidusena – sindu.me.mp3
Ranabara Idudunu – sindu.me.mp3
Ranil mallawaarchi – sahara – miuru pem madirawe – sindu.me.mp3
Ranil mallawarachchi – obe nil nuwan – sindu.me.mp3
Rosamall – sindu.me.mp3
Sadirann – sindu.me.mp3
Samanala Samanliyan – sindu.me.mp3
Sayurapa – sindu.me.mp3
Sithumpa – sindu.me.mp3
Thaniivi – sindu.me.mp3
Tharidun – sindu.me.mp3
Thatusin – sindu.me.mp3
Thavamaa – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

01 Track 1 – sindu.me.mp3
02 Track 2 – sindu.me.mp3
03 Track 3 – sindu.me.mp3
04 Track 4 – sindu.me.mp3
05 Track 5 – sindu.me.mp3
06 Track 6 – sindu.me.mp3
07 Track 7 – sindu.me.mp3
08 Track 8 – sindu.me.mp3
09 Track 9 – sindu.me.mp3
10 Track 10 – sindu.me.mp3
11 Track 11 – sindu.me.mp3
12 Track 12 – sindu.me.mp3
13 Track 13 – sindu.me.mp3
14 Track 14 – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Track 01 – sindu.me.mp3
Track 02 – sindu.me.mp3
Track 03 – sindu.me.mp3
Track 04 – sindu.me.mp3
Track 05 – sindu.me.mp3
Track 06 – sindu.me.mp3
Track 07 – sindu.me.mp3
Track 08 – sindu.me.mp3
Track 09 – sindu.me.mp3
Track 10 – sindu.me.mp3
Track 11 – sindu.me.mp3
Track 12 – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Hada Gee Pothe – sindu.me.mp3
Landune – sindu.me.mp3
Ma Adarei – sindu.me.mp3
Ran Malak – sindu.me.mp3
Rosa Mal Kumari – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Raju B.- Banduravee – sindu.me.mp3
Raju B.- Duhul Gawum – sindu.me.mp3
Raju B.- Mage Meenachchi – sindu.me.mp3
Raju B.- Mal Pala – sindu.me.mp3
Raju B.- Nil Dolapara – sindu.me.mp3
Raju B.- Numbage Lamade – sindu.me.mp3
Raju B.- Pabalu Salu – sindu.me.mp3
Raju B.- Pipunu Sina – sindu.me.mp3
Raju B.- Sanda Ridila – sindu.me.mp3
Raju B.- Sandavathe Ruwa – sindu.me.mp3
Raju B.- Seethala Madiyama – sindu.me.mp3
Raju B.- Sinahavatai Obe – sindu.me.mp3
Raju B.- Siv Maha Ganga – sindu.me.mp3
Raju B.- Valgatharuwa Vee – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

01. Track 1 – sindu.me.mp3
02. Track 2 – sindu.me.mp3
03. Track 3 – sindu.me.mp3
04. Track 4 – sindu.me.mp3
05. Track 5 – sindu.me.mp3
06. Track 6 – sindu.me.mp3
07. Track 7 – sindu.me.mp3
08. Track 8 – sindu.me.mp3
09. Track 9 – sindu.me.mp3
10. Track 10 – sindu.me.mp3
11. Track 11 – sindu.me.mp3
12. Track 12 – sindu.me.mp3
13. Track 13 – sindu.me.mp3
14. Track 14 – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

01 Track 1 – sindu.me.mp3
02 Track 2 – sindu.me.mp3
03 Track 3 – sindu.me.mp3
04 Track 4 – sindu.me.mp3
05 Track 5 – sindu.me.mp3
06 Track 6 – sindu.me.mp3
07 Track 7 – sindu.me.mp3
08 Track 8 – sindu.me.mp3
09 Track 9 – sindu.me.mp3
10 Track 10 – sindu.me.mp3
11 Track 11 – sindu.me.mp3
12 Track 12 – sindu.me.mp3
13 Track 13 – sindu.me.mp3
14 Track 14 – sindu.me.mp3
2-1 – sindu.me.jpg
4 – sindu.me.jpg
front – sindu.me.jpg

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me

Song: Vedana Vidinnada
Artist: Rukman Warnakulasooriya
Music: Chandana Valpola
Lyrics: Hiran Roopasinghe
Video Director: Harshana Wickramasinghe
Actor: Buddhika Rathnayake
Actress: Fallon Michelle

Track 01 – sindu.me.mp3
Track 02 – sindu.me.mp3
Track 03 – sindu.me.mp3
Track 04 – sindu.me.mp3
Track 05 – sindu.me.mp3
Track 06 – sindu.me.mp3
Track 07 – sindu.me.mp3
Track 08 – sindu.me.mp3
Track 09 – sindu.me.mp3
Track 10 – sindu.me.mp3
Track 11 – sindu.me.mp3
Track 12 – sindu.me.mp3
Track 13 – sindu.me.mp3
Track 14 – sindu.me.mp3
Track 15 – sindu.me.mp3
Track 16 – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Track 2 – www.sindu.me -.mp3
Track 3 – www.sindu.me -.mp3
Track 4 – www.sindu.me -.mp3
Track 5 – www.sindu.me -.mp3
Track 6 – www.sindu.me -.mp3
Track 7 – www.sindu.me -.mp3
Track 8 – www.sindu.me -.mp3
Track 9 – www.sindu.me -.mp3
Track 10 – www.sindu.me -.mp3
Track 11 – www.sindu.me -.mp3
Track 12 – www.sindu.me -.mp3
Track 13 – www.sindu.me -.mp3
Track 14 – www.sindu.me -.mp3
Track 15 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

01 – dedunna_sedi_ft_asha_bhosle_isleepwalker.mp3
02 – hoiya_hoiya_isleepwalker.mp3
03 – master_sir_2009_remake_isleepwalker.mp3
04 – kawadaho_isleepwalker.mp3
05 – nokiyu_adare_isleepwalker.mp3
06 – lankan_amda_isleepwalker.mp3
07 – ma_handawala_ft_rookantha_goonathilaka_isleepwalker.mp3
08 – hitha_wawannema_ne_isleepwalker.mp3
09 – sara_sihina_isleepwalker.mp3
10 – sapumal_suwandin_isleepwalker.mp3
11 – sanda_re_isleepwalker.mp3
12 – keewa_ft_uresha_ravihari_and_umara_isleepwalker.mp3
13 – lowama_nidiyana_re_with_rookantha_goonathilaka_and_ashanthi_isleepwalker.mp3
14 – gayamu_geeyak_ft_jananath_umara_and_umaria_isleepwalker.mp3
15 – ne_no_ft_umara_isleepwalker.mp3
16 – satutai_bowenne_ft_randhir_and_umara_isleepwalker.mp3
17 – baila_gamuda_remix_karala_ft_umara_and_randhir_isleepwalker.mp3
18 – yalpaname_ft_hariharan_isleepwalker.mp3
19 – shobha_ft_randhir_deLon_and_umara_isleepwalker.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

Denna Denana – www.sindu.me -.mp3
Ethinic Woman – www.sindu.me -.mp3
Gee Gayu Paradise – www.sindu.me -.mp3
Mal Pan Podak – www.sindu.me -.mp3
Nethu Kalma – www.sindu.me -.mp3
Oba Na Ada – www.sindu.me -.mp3
Premi – www.sindu.me -.mp3
Ran Kurakkan Mala – www.sindu.me -.mp3
Tharuniyaye – www.sindu.me -.mp3
The Song which we couldn’t – www.sindu.me -.mp3
Unmadiniye – www.sindu.me -.mp3
Vidaganna Nam – www.sindu.me -.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

01 Track 1 – www.sindu.me -.mp3
02 Track 2 – www.sindu.me -.mp3
03 Track 3 – www.sindu.me -.mp3
04 Track 4 – www.sindu.me -.mp3
05 Track 5 – www.sindu.me -.mp3
06 Track 6 – www.sindu.me -.mp3
07 Track 7 – www.sindu.me -.mp3
08 Track 8 – www.sindu.me -.mp3
09 Track 9 – www.sindu.me -.mp3
11 Track 11 – www.sindu.me -.mp3
12 Track 12 – www.sindu.me -.mp3
13 Track 13 – www.sindu.me -.mp3
14 Track 14 – www.sindu.me -.mp3
15 Track 15 – www.sindu.me -.mp3
16 Track 16 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

Bathiya & Santhush – Track 1 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 2 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 3 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 4 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 5 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 6 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 7 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 8 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 9 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 10 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 11 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 12 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 13 – www.sindu.me -.mp3
Bathiya & Santhush – Track 14 – www.sindu.me -.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

R S – Jeevithe – sindu.me.mp3
R S – Kal Balaa – sindu.me.mp3
R S – Mal Pipune – sindu.me.mp3
R S – Malata – sindu.me.mp3
R S – Me Wasantha – sindu.me.mp3
R S – Nihanda Arana – sindu.me.mp3
R S – Pawana – sindu.me.mp3
R S – Pipunido – sindu.me.mp3
R S – Sanda Eliyak – sindu.me.mp3
R S – Sandak Nam – sindu.me.mp3
R S – Taama – sindu.me.mp3
R S – Upana thanikama – sindu.me.mp3
R S – Yaathrawa – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

Anuragini – sindu.me.mp3
Api Wagema Avihinsaka – sindu.me.mp3
Bisaru Liyan – sindu.me.mp3
Bithu Sithuwam – sindu.me.mp3
Dambulu Vihareta – sindu.me.mp3
Gaana Thel Sandun – sindu.me.mp3
gana thel sadun – sindu.me.MP3
Indiwari – sindu.me.mp3
KiriKodu Samanali – sindu.me.mp3
Mage Chandra Kinnaravi – sindu.me.mp3
Pothgula Abhiyasa – sindu.me.mp3
Rathriya Apei – sindu.me.mp3
Salaaam Kiyagena – sindu.me.MP3
Sanda Pahan Rayeka – sindu.me.mp3
Thanamalvila – sindu.me.mp3
Tharakaviye – sindu.me.mp3
Thumula Namunukula – sindu.me.mp3
Yahana Paalui – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

Punsiri bidunu kalaka – sindu.me.mp3
Punsiri bidunu pemaka – sindu.me.mp3
Punsiri biduwak – sindu.me.mp3
Punsiri degurun wenuwen – sindu.me.mp3
Punsiri dum watiyak – sindu.me.mp3
Punsiri egodath – sindu.me.mp3
Punsiri ekama magaka – sindu.me.mp3
Punsiri ganga diyawal – sindu.me.mp3
Punsiri liuma liyala – sindu.me.mp3
Punsiri ma hada nalawana – sindu.me.mp3
Punsiri maha wishnu – sindu.me.mp3
Punsiri nelanna haki – sindu.me.mp3
Punsiri nohadan ladune – sindu.me.mp3
Punsiri oba mage – sindu.me.mp3
Punsiri suba kiya – sindu.me.mp3
Punsiri warada mage – sindu.me.mp3

Click here to download

Extract/unzip password: sindu.me

Awanhala – Sindu.Me.mp3
Deeganoy – Sindu.Me.mp3
Deymadua – Sindu.Me.mp3
Lowamaha – Sindu.Me.mp3
Magasith – Sindu.Me.mp3
Mahasaua – Sindu.Me.mp3
Malsenaa – Sindu.Me.mp3
Mangalla – Sindu.Me.mp3
Manohari – Sindu.Me.mp3
Meaalawe – Sindu.Me.mp3
Pasyalaa – Sindu.Me.mp3
Seamauea – Sindu.Me.mp3
Sehenavi – Sindu.Me.mp3
Smmaawaa – Sindu.Me.mp3
Talpawea – Sindu.Me.mp3
Warunaga – Sindu.Me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]

Adara Samarum – sindu.me.mp3
Avelunu Ginidel – sindu.me.mp3
BOMALUWE MAL – sindu.me.mp3
DAGAKARA OYA – sindu.me.mp3
Du Anurada – sindu.me.mp3
DULIKA – sindu.me.mp3
EDA MEDA TURA – sindu.me.mp3
EKA YAYATA – sindu.me.mp3
Etha Epita – sindu.me.mp3
Lassana Nam Naa – sindu.me.mp3
Ma Hada Asapuwa – sindu.me.mp3
MULULOWA MAGEN – sindu.me.mp3
NAYANA – sindu.me.mp3
OBE ASUREN – sindu.me.mp3
PEMATHURA – sindu.me.mp3
Samugannado – sindu.me.mp3
SEETHA RE – sindu.me.mp3
Varadak Kalath – sindu.me.mp3

Click here to download
Extract/unzip password: sindu.me
[adrotate banner=”1″]